AVE ART Ostrava>Aktuality>Klauzurní práce oboru Průmyslový design

Klauzurní práce oboru Průmyslový design

28/2/2023

Klauzurní práce 4. ročníku oboru Průmyslový design za 1. pololetí školního roku 2022/2023. Cílem tohoto klauzurního projektu bylo navrhnout originální design elektrospotřebiče: ruční napařovací žehličky. Celý projekt byl zaměřen na podrobnou uživatelskou, konstrukční rešerši a následné marketingové zaměření na cílové uživatelské prostředí. Důraz byl kladen na kreativní design, funkčnost, konstrukci a ergonomii.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny