AVE ART Ostrava>Aktuality>Klauzurní práce 2023 2. roč.

Klauzurní práce 2023 2. roč.

4/7/2023

Klauzurní práce žáků 2. ročníku oboru Průmyslový design a kovářství navazuje na předchozí klauzurní práci, ve které žáci vytvářeli plošné reliéfy z odpadových materiálů. Nyní se přesunuli více do prostoru a vytvářeli objekt, pohledový ze všech stran. Měli zadáno pracovat s tvarem krychle, který dále různě přetvářeli, perforovali apod., tvar krychle musel však byt i nadále zachován. Žáci se snažili dbát na zajímavé průhledy skrz krychli a kombinovat různé materiály tak, aby vytvářeli esteticky jednotný celek.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny