AVE ART Ostrava>Aktuality>Kariérový poradce o vysokých školách a dnech otevřených dveří

Kariérový poradce o vysokých školách a dnech otevřených dveří

4/11/2019

Přehled navazujícího studia na VŠ pro naše maturanty

Obor Motion design:

 • Ostravská univerzita – Ateliér animace a audiovizuálního umění; Dny otevřených dveří:­ 27. – 31. 1. 2020
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Ateliér animované tvorby; Dny otevřených dveří: 8.11.2019, 6. 2. 2020
 • UMPRUM Praha – Ateliér filmové a televizní grafiky; Dny otevřených dveří: 18.1.2020, 29.5.2020, 4. 11. – 8. 11. organizované konzultace
 • Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění (FAMU) – Katedra animované tvorby; Dny otevřených dveří: 25.5.2020
 • Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (FAMO) – Vizuální efekty & klasická animace
 • Západočeská univerzita v Plzni – Ateliér animované a interaktivní tvorby; Dny otevřených dveří: 25.10.2019

 

Obor Interiérový design: 

 • Fakulta stavební na VŠB-TU Ostrava - Katedra architektury; Dny otevřených dveří: 24.1.2020, 25.1.2020
 • Fakulta stavební ČVUT v Praze - Katedra architektury; Dny otevřených dveří:  8. 11. 2019, červen 2020
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - Katedra architektury; Dny otevřených dveří:  4.11.2019, 18.1.2020, 29.5.2020, 4. 11. – 8. 11. organizované konzultace
 • VUT v Brně - Fakulta architektury; Dny otevřených dveří:  22.10.2019
 • TU v Liberci - Fakulta umění a architektury; Dny otevřených dveří:  individuální konzultace - nutno domluvit, tel. 485 353 506
 • Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně - Design nábytku; Dny otevřených dveří: 6.12.2019, 31.1.2020, 28.2.2020

 

Obor Grafický design:


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava