AVE ART Ostrava>Aktuality>Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

28/11/2018

Absolvent oboru Průmyslového designu Miloš Toman nám napsal další příspěvek v rámci kariérového poradenství. Za text pro naše žáky mu moc děkujeme. 

"Na své studium na Střední soukromé škole Ave Art Ostrava vzpomínám velice rád. Zkušenosti, které jsem zde postupně během svého studia získával, mě postupně formovaly a posouvaly k profesionální cestě designera. Velký podíl na této cestě měl profesionální personál a samotný přístup školy, kdy se vedení vždy snažilo a věřím, že stále snaží, nabídnout studentům maximum prostředků a příležitostí pro kariérní i osobní růst.

Během čtyř let jsem si na oboru ,,Průmyslový design” pod vedením
Mgr.Art. Martina Růžičky postupně tvořil produktové portfolio, které bylo ve finále složeno z klauzurních prací, produktů a výstupů, které vznikly díky pracovním stážím. V mém případě bylo portfolio obohaceno o profesionální výstupy spolupráce s firmou Městského mobiliáře mmCité a.s, špičkou v oboru, kde jsem byl díky stáži později zaměstnán jako externí designer ještě během mého studia na AveArt. Tento fakt pouze potvrzuje, jak moc se škola snaží své studenty zapojit do profesionálního kolektivu ve špičkových firmách. Sám student tedy dostane příležitost si během studia zkusit atmosféru profesionálního designerského prostředí, a samozřejmě také šanci navázat další spolupráci, tak jako v mém případě.

Kvalitu podmínek ke studiu a kvalitního vedení uceluje fakt, že jsem během studia obdržel několik prestižních ocenění (první již ve třetím ročníku s klauzurní prací Iron Triangle v soutěži TeenDesign 2016). Další dvě ocenění putovaly k mé maturitní práci Dragonfly One - Koncept elektro motocyklu, kdy byla práce oceněna v rámci Národní ceny za Studentský design 2017. Díky této velice úspěšné maturitní práci jsem se ihned po maturitě angažoval jako designer teréních elektromotocyklů ve světové firmě Kuberg.

Portfolio, které jsem za dobu studia na AveArt vytvořil, sloužilo a slouží jako jedna z několika tištěných forem mé prezentace a mé tvorby. Zároveň to byl prioritní aspekt při přijímacích zkouškách na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, kde nyní studuji na navazujícím studiu Průmyslového designu. Tím bych rád poukázal na důležitost kvalitního portfolia, jak po stránce obsahové, tak po stránce fyzické formy. Já pro své portfolio zvolil vázanou knihu, která již na první pohled vypadá hodnotně a vypovídá o tom, že student byl ochoten investovat do kvalitního provedení. Samozřejmě nejdůležitější je obsah, avšak bych zde rád použil přísloví pana Vericha ,,Šaty dělaj člověka”.

Nyní jsem již v druhém ročníku na univerzitě a za tu dobu mám jakýsi ucelený obrázek o tom jaký je život na vysoké škole.

Co se týče studentského života, tak ten je velice pestrobarevný, plný večírků a dlouhých nocí. Tudíž o zábavu je zde postaráno. Avšak jako kontrast k této ,,studentské pohodě” jsou zde povinnosti studenta. Osobně bych řekl, že těch povinností na vysoké škole není mnoho, a pokuď si umíte vše dobře zorganizovat a pohlídat termíny, tak nebudete mít problém.

Chtěl bych ale podotknout, že fungování vysokých škol obecně, nejspíše není pro každého, ale určitě je dobré to zažít, a až potom soudit.

Já v současné době právě bojuji se skloubením studia a prací ve své firmě SmartLifeSavingCabin, ve které jsem spoluzakladatelem a zároveň vedoucím designérem. Tato kombinace s sebou nese určitá úskalí, ale nejsem první ani poslední, kdo se v podobné situaci ocitl.

Jak jsem již zmiňoval, určitě je dobré si studium na vysoké škole vyzkoušet. Člověku se mohou otevřít oči a posunout svůj život novým nebo jiným směrem. Jiní zase mohou objevit co by doopravdy chtěli v životě dělat nebo vytvořit. Někteří studenti se možná rozhodnou studium přerušit a vydat se po své vlastní ose, jiní se zde zdrží a budou studovat ve formě Doktoranta. Těch možností je mnoho a myslím, že zde je dobré místo pro naleznutí té své.

Podle mého názoru není studium na vysoké škole právě o samotném studiu a diplomu, ale o cestě a příbězích během něj."

Inspirujte se jeho webovými stránkami, kde jsou uvedeny i projekty realizované v rámci klauzurních prací na AVE ART Ostrava: http://milostoman.wixsite.com/designer


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny