AVE ART Ostrava>Aktuality>Kariérové poradenství VŠB-TU Ostrava

Kariérové poradenství VŠB-TU Ostrava

12/12/2018

VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební (FAST)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má za sebou více než 165 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje. Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a soukromým sektorem.

Fakulta stavební - katedra architektury

Katedra architektury, která je jednou z kateder Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava je nejmladší školou architektury v ČR. Fakulta se nachází v Ostravě-Porubě. Vznikla propojením stávající a nové budovy. Je vybavena moderním vybavením a nabízí studentům prostory určené k trávení volného času, ale především k přípravě do výuky.

Proč sis vybral katedru architektury?

Na střední škole jsem studoval design interiéru a katedra architektury mi přišla zajímavá především z hlediska všeobecného zaměření. Propojení architektury a designu mi připadá velmi lukrativní i do budoucna. V oboru architektury mohu zúročit spoustu dovedností, které jsem získal právě na oboru interiérového designu.

Jak ses připravoval na přijímačky?

Pro katedru architektury nebyly stanoveny žádné přijímací zkoušky. Přijetí je bodově ohodnoceno dle vysvědčení za všechny čtyři roky střední školy. Týká se to především předmětů: matematika, fyzika a chemie.

Jaké předměty máš podobné s předměty naší střední školy?

Mezi nejvíce podobný předmět bych určitě mohl zařadit Ateliér ZAN. Jedná se o předmět navrhování a následné kompletace všech technických výkresů, které k tomu patří včetně modelu. Mezi další předměty řadím Architektonickou kompozici. Jedná se o předmět

ve kterém se učíme o prostoru, jako takovém. V předmětu Kresba se momentálně věnujeme perspektivě a všeobecnému hraní s prostorem a tělesy. V Počítačové grafice 2 se učíme v programu AutoCAD a SketchUp. V počítačovém modelování máme v osnovách programy ArchiCAD a Revit.

Jaké předměty jsou pro tebe nejtěžší?

Mezi nejtěžší předměty bych osobně zařadil Matematiku a Deskriptivní geometrii. Vzhledem k tomu, že na naší střední škole nebyl brán až tak velký ohled na matematiku, je potřeba si po nástupu na vysokou školu zařídit doučování. V matematice jdou vidět rozdíly mezi žáky gymnázia a žáky střední odborné školy.

Děkujeme za příspěvěk a ještě jednou Ondrovi Mandokovi gratulujeme k udělení Speciální ceny firmy HON a.s. za maturitní práci "Návrh podkrovního bytu".

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny