AVE ART Ostrava>Aktuality>Výuka od 8. 6. 2020

Výuka od 8. 6. 2020

2/6/2020

Vážení žáci, Vážení rodiče,

dne 27. 5. 2020 vydalo MŠMT rozhodnutí, ve kterém dává nově ředitelům škol možnost realizovat individuální a skupinové konzultace, třídnické hodiny, socializační aktivity a to v období od 8. do 30. 6. 2020.

Po zvážení všech okolností a nastavení plynulého chodu maturitních zkoušek, které budou ukončeny dne 19. 6. 2020, došlo k rozhodnutí, že výuka bude do této doby zajištěna v dosavadním režimu.  Distanční forma bude ukončena 19. 6. 2020 (uzavření známek) a v období od 22. 6 do 25. 6. 2020 bude žákům umožněna přítomnost ve škole formou třídnických hodin. V třídnických hodinách mohou žáci zakončit školní rok se spolužáky, odevzdat učebnice, odebrat si věci ze šatny a následně bude dne 25. 6. 2020 vydáváno vysvědčení ve dvou skupinách vzhledem k maximálnímu počtu 15 žáků ve třídě.

Ve dnech 26., 29. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.

 

Pravidla hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT dne 27. 4. 2020 stanovilo jednotná pravidla pro hodnocení žáků a to Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školného roku 2019/2020 a k tomu vydaným metodickým manuálem. Ředitel AVE ART Ostrava dále stanovil, že:

  • Hodnocení žáků na konci roku se bude řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
  • Školní řád AVE ART Ostrava zůstává v platnosti. V případech, kdy se liší ustanovení ve Školním řádu a vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, použije se ustanovení Vyhlášky. Tzn. pravidla hodnocení uvedená ve školním řádu, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nevyužijí.

Vyhláška MŠMT

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny