AVE ART Ostrava>Aktuality>Hodnocení talentové zkoušky 2024

Hodnocení talentové zkoušky 2024

12/1/2024

Bližší informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2024/2025, které vychází z nové legislativy platné od 1. 1. 2024, naleznete na stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Podle nové legislativní úpravy, novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nové vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, platné od 1. 1. 2024, upozorňujeme, že přidělená registrační čísla slouží pouze pro tyto účely. Pro účely dalšího procesu přijímání bude uchazeči přiděleno nové registrační číslo prostřednictvím DIPSY. Tento seznam pouze informuje o pořadí uchazečů, jak uspěli u talentové zkoušky. 

Nejedná se o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, toto rozhodnutí bude vydáno 15. 5. 2024.  


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny