AVE ART Ostrava>Aktuality>FIGURAMA s výtvarníkem Borisem Jirků

FIGURAMA s výtvarníkem Borisem Jirků

15/5/2024

Ve dnech 2. – 3. května 2024 proběhl v naší škole velmi uznávaný mezinárodní projekt FIGURAMA zaměřený na figurální tvorbu pod vedením akad. malíře, profesora Borise Jirků. Žáci 3. ročníku pracovali na jednotlivých tvůrčích úkolech – kresba figury podle živého modelu z podhledu, nadhledu, ležící figury v perspektivě. Žáci kreslili na velké formáty, technikou přírodní a umělý uhel. Cílem bylo zachytit anatomii postavy, perspektivu a vyjádření dynamiky, nadsázky rukou a nohou v perspektivě.

FIGURAMA si klade za cíl mapovat a porovnávat přístup ke ztvárnění lidského těla na jednotlivých vysokých uměleckých školách. FIGURAMA vede studenty k pochopení, že kresba, včetně té figurální, je nepostradatelnou součástí všech uměleckých oborů. Studenti se vyjadřují pomocí různých uměleckých technik (uhel, rudka, křída, barvy), kde samozřejmě je důležitá anatomie figury, ale také výrazovost kresby.

Akademický malíř, profesor Boris Jirků založil tento projekt v roce 2007. V katalogu můžeme vidět různé přístupy v kresbě z různých uměleckých fakult z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska.

Boris Jirků se zabývá malbou, kresbou, grafikou, vystudoval AVU v Praze, a patří k významným a důležitým osobnostem umělecké scény 20. století. Většina jeho prací má figurativní charakter, v obrazech a ilustracích můžeme vidět dynamickou perspektivu a výraznou barevnost. Významnou charakteristikou díla je expresivita, absurdita a groteskní přístup. Boris Jirků nyní vede figurální kresbu na univerzitě v Plzni a doktorandská studia na Akademii umení v Banské Bystrici.

Mgr. Julie Machallová, pedagožka školy

Figurama 2024

Žáci všech oborů třetího ročníku měli možnost zlepšit své kreslířské dovednosti během dvoudenního workshopu s prof. akad. mal. Borisem Jirků na naší škole. Figurama, kterou malíř, sochař a ilustrátor před sedmnácti lety založil, má za cíl studenty a žáky naučit vnímat figuru jinak, než jak nám ji představuje náš mozek. Pan profesor přišel s jasnou koncepcí výuky založené na zlepšování kresby pod jeho přímým vedením. To, co se naučil během čtyřicetileté kreslířské praxe - vědomosti, zkušenosti a poznání – předával našim žákům formou přednášek, přímých ukázek svého kreslířského mistrovství a odstraňováním nedostatků v kresbě žáků. Kladl důraz na řemeslo: ,,Nejdřív se naučíte kreslit figuru podle modelu. Potom se naučíte kreslit všechno, co jste viděli. A nakonec se naučíte nakreslit všechno, co jste schopni si představit.“ Naši žáci si tak vyzkoušeli kresbu figury z nadhledu a v perspektivě, která vychází směrem od nás. Kreslili model sedící, stojící a ležící. Boris Jirků učil, jak vést kreslící čáru, jak vnímat perspektivu, roviny, úběžníky atd., jak nakreslit jednotlivé části těla – hlavy, rukou, dlaní, prstů, chodidel. Snažil se, aby se žáci stali na chvíli iluzionisty a naučili se vnímat ,,svůj vesmír“.

Mgr. Michaela Kopřivová, pedagožka školy

Návštěva galerie Chagall

V pátek 26. 4. jsme s třetím ročníkem navštívili výstavu umělce Borise Jirků v ostravské galerii Chagall. Z pohledu studentů nás výstava moc zaujala. Dozvěděli jsme se plno věcí, které bychom jen tak nenašli. Paní galeristka nás seznámila nejenom s tvorbou profesora Jirků, ale také s jeho pozoruhodnou osobností. Už při vstupu mě zaujaly výrazné kontrastní barvy. Z některých částí sršely temné, chladné odstíny tam, kde byste je nečekali, a naopak teplé barvy doplňovaly stínované části obrazů, u nichž obvykle cítíte studenou paletu. Byly nám představeny malby, grafické listy, ilustrace nebo i výstupy z Figuramy minulých let, jíž je pan Jirků zakladatel. Ráda bych taky upozornila na orámování, které má svoji specifickou strukturu a barvu vhodně doplněnou ke každému obrazu. Z maleb se daly vycítit pocity a emoce umělce, ale i to, co tím obrazem zamýšlel. Mohli jsme se tak potkat s panem Jirků prostřednictvím jeho obrazů. Jeho ilustrace jsou pro nás inspirací.  Řekla bych, že nám žákům se výstava líbila.

Kateřina Kadárová, žákyně 3. ročníku oboru Průmyslový design

Figurama 2024

Ve dnech 2.-3.května navštívil naši školu malíř a ilustrátor Boris Jirků, aby nám přednášel o kresbě figur v rámci workshopu Figuramy. Dvoudenní přednáška a výcvik byl velice náročný, ale nesmírně přínosný. Naučil nás pohlížet na lidi z úplně jiného pohledu a perspektiv. Přenášení postavy na papír a jejich ztvárnění najednou dávalo jasný smysl a bylo mnohem snadnější. Ze strany pana profesora jsme zaslechli hodně kritiky, ale taky pochval. Díky tomu jsme se všichni dostali na úplně jinou úroveň kreseb. Návštěva pana profesora velmi pomohla naší kreslířské zdatnosti a rozhodně byla přínosná pro každého žáka.

Max Wegmann, žák 3. ročníku oboru Design interiérů


 

Události v kultuře: Výstava Borise Jirků v galerii Chagall


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny