AVE ART Ostrava>Aktuality>AVE ART Ostrava je Fakultní školou

AVE ART Ostrava je Fakultní školou

17/3/2022

S radostí vám oznamujeme, že dne 9. 3. 2022 došlo k podpisu Memoranda o spolupráci mezi školou AVE ART Ostrava zastoupenou ředitelem školy Ing. Prokopem a Fakultou materiálově-technologickou zastoupenou děkankou prof. Ing. Janovskou, Ph.D. Uzavřením tohoto Memoranda o spolupráci se škola stává "Fakultní školou Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO" a hlavním účelem této spolupráce je rozvíjení znalostí a dovedností žáků a propojit vzdělávání na střední a vysoké škole. 

Po podpisu memoranda se konala vernisáže výstavy „Čtvrtstoletí umění v odlitku“ k 25. výročí existence fakulty. Jsme velmi rádi, že jsme na vernisáži potkali dva úspěšné absolventy školy a to Šimona Kielara a Matěje Geryka, kteří jsou v současné době studenty fakulty.

Fakulta materiálově-technologická má nové fakultní školy 


VŠB - Technická univerzita OstravaFakulta materiálově-technologická


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny