ex libris

11/12/2020

Ex libris se řadí k tradičnímu uměleckému oboru, který prošel zajímavým historickým vývojem, než se z něj stala samostatná sběratelská oblast, jak jej vnímáme v dnešní době. Současné ex libris spojované s knižní kulturou i žánrem volné grafiky.

Celostátní přehlídka Trienále českého ex libris nabízí již po šestnácté možnost zhodnotit vývoj knižní značky, proměny uměleckých tendencí, ikonografické trendy a současné postupy v oblasti grafických technik za poslední tříleté období, tentokrát však netradičně i ve virtuálním prostředí.

Výstavní soubor zahrnuje celkem 126 drobných grafik od 46 autorů včetně studentů výtvarných škol. Šestičlenná porota složená z předních odborníků udělila v letošním roce ceny deseti výtvarníkům. Mezi hlavní hodnotící kritéria patřil především důraz na uměleckou kvalitu, vysokou úroveň výtvarného zpracování, ale také šíři a rozmanitost použitých tradičních i moderních grafických technik. https://exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

I přes složité coronavirové období se nám podařilo zúčastnit se této výstavy a ve sbírce vybraných prací můžete vidět také práce Kláry Kochové a Anežky Veselé.

Práce Kláry Kochové

Práce Anežky Veselé

 

Práce žáků 2. ročníku, které vznikly v prvním období distanční výuky. Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny