AVE ART Ostrava>Aktuality>eTwinning - spolupráce škol

eTwinning - spolupráce škol

30/1/2020

Tato aktivita je součástí projektu spolupráce "LIVE ART II", který představuje partnerství uměleckých škol: AVE ART Ostrava, soukromá Stření umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. a Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša - Hámre.

Projekt s využitím platformy eTwinning se zaměřuje na rozvoj komunikace v angličtině a sdílení zkušeností žáků z různých zemí a kulturního prostředí. Mezi hlavní oblasti zájmu patří umění, historie a architektura. Nástroje ICT budou použity během realizace projektu. Žáci obou škol se navzájem seznámí prostřednictvím platformy eTwinning během února 2020. Během měsíce března a dubna 2020 představí žáci svou domovskou zemi, město, ve kterém studují, školu a vybrané umělecké techniky, jenž jsou součástí mobilit. Za pomoci prezentací se žáci dozví o kultuře, historii a rázu své i partnerské země.

Cíle

Cílem je seznámit se s Českou republikou a Slovenskem, oběma partnerskými školami a uměleckými technikami 3D modelování, 3D tisku a Kovotlačitelství, které si vybraní žáci vyzkouší v rámci krátkodobých mobilit. Žáci se zdokonalí v ústním i písemném projevu v anglickém jazyce a získají novou slovní zásobu týkající se umění a uměleckých technik. Budou vytvořeny kontakty pro budoucí spolupráci.

Hlavní body zaměření projektu:

 • rozvíjení znalostí cizích jazyků, jako je ústní interakce, psaní a čtení originálních textů
 • zvyšování motivace žáků k učení jazyků
 • motivace žáků, aby se dozvěděli o zvycích a kulturách svých zahraničních vrstevníků z Evropy
 • rozšíření znalostí o podobnostech a rozdílech mezi evropskými kulturami a životním stylem
 • rozvíjení kompetencí v oblasti ICT při hledání informací a jejich sdílení
 • získání základních informací o zvolených uměleckých technikách
 • podpora samostatné práce žáků

 

Aktivity projektu

Nejprve se žáci navzájem představí v prostředí TwinSpace a poté budou obě strany  prezentovat jednotlivá témata, která si pro tento projekt vybraly. Fotografie a videa budou nahrány do prostředí TwinSpace. Žáci budou následně o těchto aspektech diskutovat a psát. 

 1. Výběr jednotlivých témat projektu.
 2. Seznámení žáků obou škol navzájem (např. zájmy, studijní obor, konkrétní kulturní otázky).
 3. Výměna informací, textů, fotografií, prezentací v Power Pointu, filmů atd. týkajících se umění, historie a architektury. Projekt se uskuteční od ledna do května 2020. Během této doby budou žáci pracovat pod dohledem, pomáhat a poskytovat zpětnou vazbu jim budou učitelé, kteří budou celý projekt take monitorovat.

Očekávané výsledky 

 • Dosažení předpokládaných cílů.
 • Zveřejňování výsledků v různých formách na webových stránkách obou škol.
 • Vytvoření skupiny na jedné ze sociálních sítí s cílem pokračovat v komunikaci mezi žáky, kteří se účastní projektu.
 • Sdílení získaných zkušeností a povzbuzení ostatních učitelů i žáků k účasti na podobných eTwinningových projektech. Digitální fotografie, videa a texty budou nahrány do prostoru TwinSpace. Žáci a učitelé se naučí nový způsob práce na mezinárodním projektu. Učitelé získají zkušenosti s prací v prostoru TwinSpace.

 

Projekt bude dokončen v květnu 2020.

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny