AVE ART Ostrava>Aktuality>Dny otevřených dveří na Fakultě umění OU

Dny otevřených dveří na Fakultě umění OU

kariérový poradce27/1/2020

Minulý týden naši školu navštívil MgA. Jiří Kuděla, Ph.D. z Katedry malby na Fakultě umění Ostravské univerzity. Žáky 4. ročníku seznámil se strukturou fakulty a možnostmi navazujícího studia na jednotlivých katedrách.

Žáky také informoval o Dnech otevřených dveří na výtvarné sekci Fakulty umění, během kterých se můžou osobně seznámit s jednotlivými ateliéry. Dny otevřených dveří proběhnou během klauzur ve dnech 27. – 31. ledna 2020, a to od 10.00 do 16.00 hod. v budově P Fakulty umění v Ostravě-Mariánských Horách, ul. Podlahova 3.

Zájemci o studium výtvarných oborů mají jedinečnou příležitost zúčastnit se klauzur, obhajob semestrálních prací vytvořených v zimním semestru akademického roku, na řadě komorních výstav pak bezprostředně vstřebat atmosféru a duch fakulty, jež svým uměleckým zaměřením je unikátní v našem regionu. Mohou se setkat s pedagogy jednotlivých ateliérů, seznámit se s budoucími kolegyněmi a kolegy, studenty Fakulty umění a konečně prohlédnout si ateliéry, dílny a prostory Fakulty umění či získat podrobné informace o talentových zkouškách, podmínkách studia atd.

Rozpis jednotlivých ateliérů:

27. 1. 2020

ateliér grafiky

27. 1. 2020

ateliér digitální grafiky ve virtuálním prostředí

28. 1. 2020

ateliér malby 1, ateliér malby 2

29. 1. 2020

ateliér video-multimédia-performance

29. 1. 2020

ateliér koncept-objekt-instalace

29. 1. 2020

ateliér grafického designu

30. 1. 2020

ateliér kresby

30. 1. 2020

ateliér fotografie

30. 1. 2020

ateliér knižního designu

30. 1. 2020

ateliér animované tvorby

31. 1. 2020

ateliér sochařství

 

Nezapomeňte, že se přihlášky podávají jen do 15. března 2020! 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny