AVE ART Ostrava>Aktuality>Umělecký kovář a Keramická tvorba

Umělecký kovář a Keramická tvorba

1/8/2017

Škola získala dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu "Design vám dá práci", který byl zahájen 1. 6. 2017. Záměrem projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003438, který je spolufinancován Evropskou unií, je zvýšení uplatnitelnosti 30-ti osob na trhu práce v designérské profesi umožňující sladění rodinného a pracovního života. Uplatnitelnost cílové skupiny, představující rodiče pečující o dítě do 15 let věku Moravskoslezského kraje, bude zajištěna prostřednictvím komplexního souboru motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit.

Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti (kategorie osob pečující o dítě do 15 let) z Moravskoslezského kraje, které chtějí zvýšit či změnit své postavení na trhu práce. U této cílové skupiny musí být splněno jedno z kritérií:

  • osoby evidované na ÚP jako zájemci  nebo uchazeči,
  • rodiče, kteří nemají odpovídající pracovní podmínky vzhledem k péči o děti,
  • rodiče před koncem rodičovské dovolené,
  • rodiče, kteří musí změnit kvalifikaci v závislosti na sladění rodinného a pracovního života.

 

Designérské profese (rekvalifikační kurzy v rozsahu 250 - 300 výukových hodin):

Bližší informace o jednotlivých rekvalifikačních kurzech naleznete na: http://kurzy.aveart.cz/kurzy/

 

Získání nových kompetencí, směřujících k zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny na trhu práce, bude podpořeno vzdělávacími aktivitami:

  • 8 h Komunikace se zákazníkem
  • 16 h Ekonomiky
  • 16 h PC dovedností
  • 16 h jazykových kompetencí

 

Skupina 30 osob zapojených do projektu "Design vám dá práci" budou mít všechny aktivity ZDARMA včetně hlídání dětí v průběhu výuky rekvalifikačních kurzů (pátek odpoledne a v sobotu dopoledne).  

V případě zájmu zašlete vyplněnou předběžnou přihlášku na níže uvedený email nebo poštou - PŘIHLÁŠKA

Výběr skupiny a zařazení do jednotlivých rekvalifikačních kurzů bude uskutečněn na základě motivačních pohovorů, které jsou naplánované na měsíc srpen. 

 

Ing. Lenka Stehlíková

koordinátor projektu

stehlikova.aveart@email.cz

Tel.: 605 218 079

AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o.

Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

www.aveart.cz

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava