COVID-19

21/5/2021

Aktualizováno 21. 5. 2021

Vážení žáci a rodiče,

od 24. 5. se k prezenční výuce vrací všechny třídy bez rotace. 

1. PŘÍCHOD DO ŠKOLY V DEN, KDY BUDE PROBÍHAT TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování proběhne 24. 5. v 7.30 s pedagogy, které mají žáci 1. vyučovací hodinu (dle rozvrhu v Bakaláři). Žák, který přijde do školy po termínu hromadného testování, bude otestován bezprostředně po příchodu do školy.
Žáci 1. - 3. ročníku dostanou v pondělí výpis z pololetního vysvědčení. 

Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna preventivním testováním antigenními testy.

Žáci 4. ročníku mají ve dnech 24. (od 13.30 - 15.45 hod) a 25. 5. (od 8.00 do 9.45 hod) didaktické testy. Dne 24. 5. proběhne testování 30 minut před začátkem společné části maturitní zkoušky. 

2. TESTOVÁNÍ

 • testování žáků antigenními testy SingClean bude probíhat dle Pravidel pro provoz AVE ART Ostrava platných od 19. 4. 2021,
 • aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví jsme povinni dodržovat,
 • více informací na https://testovani.edu.cz/pro-rodice.

V případě pozitivního testu se žák nemůže účastnit výuky a zákonný zástupce bude vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte.
Žák, který nebude testován, se nemůže účastnit prezenční výuky. Jeho absence se bude evidovat jako omluvená. Škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, ale samozřejmě poskytne žákovi přiměřenou formu studijní podpory.

Test nemusí absolvovat žák, který splní některou z níže uvedených podmínek a prokáže, že:

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo 

3. NOŠENÍ ROUŠEK

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. K ochraně dýchacích cest mohou žáci použít chirurgickou roušku (za ochranné prostředky dýchacích cest se považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření MZd).

4. DALŠÍ INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY

Dále platí, že předmět TV bude probíhat do konce školního roku.

Nadále platí, že vstup třetích osob (mimo žáků nebo zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Aktualizováno 16. 4. 2021

Testování žáků

 • testování žáků antigenními testy SingClean bude probíhat dle Pravidel pro provoz AVE ART Ostrava platných od 19. 4. 2021,
 • testování bude probíhat vždy 30 min před začátkem konzultace,
 • konzultace v týdnu od 19. do 23. 4. 2021 jsou dobrovolné,
 • aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví jsme povinni dodržovat,
 • více informací na https://testovani.edu.cz/pro-rodice.

Pravidla pro provoz AVE ART Ostrava ve školním roce 2020/2021 vzhledem k situaci COVID-19

Aktualizováno 3. 1. 2021

Dle informací z MSMT bude do 21. 2. 2020 probíhat výuka distančně pro všechny ročníky (od 15.do 19. 2. 2021 jsou jarní prázdniny). 

Aktualizováno 13. 10. 2020

Ve dnech 14. a 15. 10. 2020 bude výuka probíhat dle rozvrhu vytvořeného pro prezenční praktickou výuku. Tato výuka bude v daných dnech probíhat pouze distančně, jelikož od středy 14. 10. došlo ke zrušení prezenční praktické výuky.

V pátek 16. 10. 2020 bude na škole realizován Erasmus day distanční formou, na který si pedagogové školy připravili přednášky a výtvarné aktivity. Oslava mezinárodních aktivit a hlavně mezinárodních odborných stáží se bude konat od 8.00 do 13.25 hod. Bližší informace o připravovaném Erasmus day naleznete na stránkách školy pod aktualitami.

V týdnu od 19. do 23. 10. bude probíhat distanční vzdělávání dle platného rozvrhu školy.

Distanční výuka bude i nadále poskytována prostřednictvím Microsoft Teams. Komunikace s třídními učiteli, pedagogy a evidence známek bude realizována prostřednictvím platformy Bakalář.

V týdnu od 26. do 30. 10. 2020 budou mít žáci volno a podzimní prázdniny. 

Aktualizováno 2. 10. 2020

Na základě nařízení vlády bude od 5. 10. 2020 zahájena povinná distanční výuka dle aktuálního rozvrhu školy uvedeném v systému Bakalář. Část praktické výuky mají žáci v ateliérech školy a v bakaláři u nich není poznámka DV (žáci musí být přítomni ve škole). Dle pravidel pro distanční výuku platných od 5. 10. 2020 bude výuka probíhat prostřednictvím Microsoft Teams a absence, známky a komunikace s rodiči bude probíhat i nadále prostřednictvím systému Bakalář. 

 Pravidla pro distanční výuku od 5. 10. 2020

 Podmínky a pravidla nakládání s e-mailovým účtem žáka

Pravidla pro provoz AVE ART Ostrava ve školním roce 2020/2021 vzhledem k situaci COVID-19

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 - MŠMT

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku

Roušky v ČR od 1. září

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava