COVID-19

16/4/2021

Aktualizováno 16. 4. 2021

Testování žáků

  • testování žáků antigenními testy SingClean bude probíhat dle Pravidel pro provoz AVE ART Ostrava platných od 19. 4. 2021,
  • testování bude probíhat vždy 30 min před začátkem konzultace,
  • konzultace v týdnu od 19. do 23. 4. 2021 jsou dobrovolné,
  • aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví jsme povinni dodržovat,
  • více informací na https://testovani.edu.cz/pro-rodice.

Pravidla pro provoz AVE ART Ostrava ve školním roce 2020/2021 vzhledem k situaci COVID-19

Aktualizováno 3. 1. 2021

Dle informací z MSMT bude do 21. 2. 2020 probíhat výuka distančně pro všechny ročníky (od 15.do 19. 2. 2021 jsou jarní prázdniny). 

Aktualizováno 13. 10. 2020

Ve dnech 14. a 15. 10. 2020 bude výuka probíhat dle rozvrhu vytvořeného pro prezenční praktickou výuku. Tato výuka bude v daných dnech probíhat pouze distančně, jelikož od středy 14. 10. došlo ke zrušení prezenční praktické výuky.

V pátek 16. 10. 2020 bude na škole realizován Erasmus day distanční formou, na který si pedagogové školy připravili přednášky a výtvarné aktivity. Oslava mezinárodních aktivit a hlavně mezinárodních odborných stáží se bude konat od 8.00 do 13.25 hod. Bližší informace o připravovaném Erasmus day naleznete na stránkách školy pod aktualitami.

V týdnu od 19. do 23. 10. bude probíhat distanční vzdělávání dle platného rozvrhu školy.

Distanční výuka bude i nadále poskytována prostřednictvím Microsoft Teams. Komunikace s třídními učiteli, pedagogy a evidence známek bude realizována prostřednictvím platformy Bakalář.

V týdnu od 26. do 30. 10. 2020 budou mít žáci volno a podzimní prázdniny. 

Aktualizováno 2. 10. 2020

Na základě nařízení vlády bude od 5. 10. 2020 zahájena povinná distanční výuka dle aktuálního rozvrhu školy uvedeném v systému Bakalář. Část praktické výuky mají žáci v ateliérech školy a v bakaláři u nich není poznámka DV (žáci musí být přítomni ve škole). Dle pravidel pro distanční výuku platných od 5. 10. 2020 bude výuka probíhat prostřednictvím Microsoft Teams a absence, známky a komunikace s rodiči bude probíhat i nadále prostřednictvím systému Bakalář. 

 Pravidla pro distanční výuku od 5. 10. 2020

 Podmínky a pravidla nakládání s e-mailovým účtem žáka

Pravidla pro provoz AVE ART Ostrava ve školním roce 2020/2021 vzhledem k situaci COVID-19

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 - MŠMT

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku

Roušky v ČR od 1. září

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava