AVE ART Ostrava>Aktuality>2. kolo talentových zkoušek

2. kolo talentových zkoušek

9/2/2021

Výsledky talentových zkoušek 2021/2022 - 2. kolo

Podle § 59, § 60, § 165 odst 2 písm.f a 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Nepřijatému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Ředitel AVE ART Ostrava, vyšší odborné školy, střední umělecké školy a základní umělecké školy, s.r.o. vyhlašuje 2. kolo talentových zkoušek na úterý 23. 2. 2021 v 8.00 hodin.

Přihlášky zašlete, prosím, do 18. 2. 2021 poštou nebo na mail studijnireferent@aveart.cz.

2. kolo talentových zkoušek se vyhlašuje pro obory:

82-41-M/04 – Průmyslový design

82-41-M/11 – Design interiéru

82-41-M/06 – Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

82-41-M/12     Design užitkových výrobků                                          

 

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria vycházejí z výsledků talentové zkoušky. Součástí talentové zkoušky je hodnocení 10 kusů donesených domácích prací.

Talentová zkouška zahrnuje čtyři disciplíny:

1. Kresba hlavy

2. Kresba zátiší

3. Modelování

4. Domácí práce

 

Bodové hodnocení talentové zkoušky (kresba hlavy, kresba zátiší, modelování, domácí práce):

Maximum získaných bodů 60 bodů.

Minimum získaných bodů 28 bodů.

 

· Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky, kterou konají všichni uchazeči.

· Uchazeč vykonal úspěšně talentovou zkoušku při dosažení 28 bodů a více.

· Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.

· Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky.

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny