Modernizace výuky

CZ.1.07/1.5.00/34.0971

1 

Cílem projektu je prostřednictvím nových vzdělávacích metod a postupů zajistit zvýšení kvality vzdělávacího procesu na střední škole. Tohoto cíle bychom rádi dosáhli prostřednictvím kombinace pěti zvolených šablon:

 

1)Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
2) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (pro obory Grafický design, Animovaný film, Design interiérů)
3) praktické vyučování (pro obory Grafický design, Animovaný film, Design interiérů)
4) Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti
5) Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

 

V rámci projektu dojde k propojení pěti šablon, což bude směřovat k maximálnímu přenosu praktických informací a dovedností v oborech, které žáci studují. Bude docházek k přenosu teoretických informací na základě praktických ukázek, konkrétních zakázek, interaktivity didaktických pomůcek (pro snadnější zapamatování), návody při používání speciálních softwarů, apod. Projekt bude zacílen především na obory: Grafický design, Animovaný film se základy grafiky, Design interiérů. Dojde k vytvoření několika sad vzdělávacích podkladů, které budou aplikovány ve výuce, což bude směřovat ke zkvalitnění vzdělávání. Zároveň bude žákům zajištěna odborná praxe ve firmách.

 

Do projektu budou zapojeni žáci školy v počtu 120 osob. Stěžejní působení však bude na žáky 2. a 3. ročníků. Žáci prostřednictvím projektu získají velmi cenné praktické zkušenosti z finanční gramotnosti, čtenářské a informační gramotnosti, ICT oblasti, ale hlavně oborového zaměření a s tím související praxe v konkrétní firmě působící na trhu práce (obory Grafický design, Animovaný film, Design interiérů). V rámci zapojení pedagogických pracovníků do projektu se počítá s minimálním počtem šesti osob.

 

Stěžejní změna po ukončení projektu bude v podobě vytvořených nových, interaktivních sad vzdělávacích materiálů, které budou pedagogičtí pracovníci využívat při výuce a tudíž dojde k intenzivnějšímu, kvalitnějšímu a modernějšímu přenosu znalostí, dovedností a vědomostí na žáky školy. Dalším význačným prvkem bude u vybraných oborů navázání spolupráce s firemním prostředím a seznámení žáků s jeho fungováním v praxi. Dosažení těchto změn bude prováděno průběžným hodnocením při aplikaci vytvářených vzdělávacích podkladů ve výuce a odborné praxi, dále pak ústním hodnocením zapojenými pedagogickými pracovníky, jednotlivými žáky, spolupracujícími firmami a celkovým monitoringem realizačního týmu.

 

Realizace projektu: 1.9. 2012 – 19.8. 2014

 

Manažer projektu: Ing. Jaroslav Prokop
e-mail: aveart@aveart.cz

 

Koórdináto projektu: Ing. Lenka Stehlíková
e-mail: prokopova.l@email.cz

Ekonom projektu: Monika Kielorová
e-mail: kielorova.aveart@seznam.cz

 

 

Didaktické pomůcky ZDE

Didaktické pomůcky jsou volně stažitelné.

Přístupové údaje Vám budou obratem zaslány na základě žádosti odeslané na email:stehlikova.aveart@email.cz


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava