AVE ART Ostrava>Aktuality>Účast v XVI. Trienále českého ex libris 2020

Účast v XVI. Trienále českého ex libris 2020

25/6/2020

Žáci druhého ročníku oboru grafický design se spolu s pedagogy zapojili do XVI. Trienále českého ex libris 2020. I přes ztížené podmínky se našim žákům podařilo realizovat své návrhy v grafické technice suché jehly. Námětem byli sobě navzájem a tak ztvárňovali svého vybraného spolužáka skrze jeho osobnost, koníčky nebo portrét. Návrhová část probíhala individuálně, podle toho, co měli žáci doma k dispozici. Jedni pracovali s tužkou, fixem a papírem, jiní s elektronickým perem a obrazovkou. Veškeré konzultace pak probíhaly online formou. Své vytištěné návrhy a rycí pomůcky si žáci vyzvedli ve škole. Poté, co linie motivu vyhloubili rycí jehlou, kovové desky opět vrátili do školy. Nakonec je pedagogové oboru grafický design ručně vytiskli.

Mgr. Wilczková, pedagog

O soutěži - KABINET EX LIBRISMenu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava