AVE ART Ostrava>Aktuality>Výsledky talentových zkoušek 2021/2022

Výsledky talentových zkoušek 2021/2022

5/2/2021

Výsledky talentových zkoušek 2021/2022 - 1. kolo

Podle § 59, § 60, § 165 odst 2 písm.f a 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Nepřijatému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Rozhodnutí o přijetí se neposílá. Dostavte se v pondělí dne 8. 2. 2021 v 16.30 hodin do 2. patra naší školy k podpisu Smlouvy o studiu, včetně sdělení dalších pokynů a informací. K podpisu smlouvy stačí účast jednoho ze zákonných zástupců vzhledem ke koronavirové situaci. Přineste sebou platný OP a zálohu 4.000,-Kč na školné a zápisový lístek

Talentová zkouška zahrnuje čtyři disciplíny:

  1. Kresba hlavy
  2. Kresba zátiší
  3. Modelování
  4. Domácí práce

Bodové hodnocení talentové zkoušky (kresba hlavy, kresba zátiší, modelování, domácí práce):

Maximum získaných bodů                 60 bodů

Minimum získaných bodů                  28 bodů 

  • Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky, kterou konají všichni uchazeči.
  • Uchazeč vykonal úspěšně talentovou zkoušku při dosažení 28 bodů a více.
  • Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
  • Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky.

Termín konání talentových zkoušek: 1. kolo: 1. termín 11. 1. 2021

                                                                                      2. termín 12. 1. 2021


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava