AVE ART Ostrava>Aktuality>Mezinárodní odborná mobilita ve Španělsku

Mezinárodní odborná mobilita ve Španělsku

31/8/2022

Ve školním roce 2022/2023 probíhá projekt programu Erasmus+. V rámci projektu proběhne odborná mobilita, která se uskuteční v období od 23. 10. do 11. 11. 2022. Mobilita se bude konat ve španělském městě Granada a bude zaměřena na uměleckou techniku yesería I a II. Jedná se o dekorativně vyřezávaný štuk do omítky, který se používá ve Středomoří a hl. na Pyrenejském poloostrově. Vybraní žáci pojedou do firmy Artesanía Nazarí, která tuto techniku vyučuje. Na jejich práce a technologický postup se můžete podívat zde: http://artesanianazari.es/

Na odbornou mobilitu pojede 20 žáků a odborný pedagogický doprovod bude zajištěn pedagogy: Jana Kellermannová, MgA. Jaroslav Tvrz. 

Vybraní žáci na mezinárodní mobilitu (1. a 2. skupina)

Žáci AVE ARTu, jsme velmi rádi, že máte zájem o zahraniční mobilitu. Přihlásilo se vás 28, ale  muselo dojít k výběru 20 žáků podle předem vyhlášených kritérií. Vybraným žákům gratulujeme a žákům, kteří se na tuto mobilitu bohužel nedostali, oznamujeme, že budete mít další možnost, kterou pro Vás v tomto školním roce chystáme.

Tabulka obsahující body za jednotlivá kritéria je vyvěšena na nástěnce školy (u kariérového poradce) a vybraní žáci nejsou uváděni dle dosažených bodů. 

1. skupina 

1. Fedičová  Karolína  1R/Multimediálí tvorba
2. Jurištová  Simona 2R/Design interiérů
3.

Bandurová 

Vanesa 3R/Design interiérů
4. Malecová  Aneta 2R/Design interiérů
5. Pečarka  Matěj 2R/Průmyslový design
6. Zapletalová  Patricie 2R/Design interiérů
7. Voznička  Ondřej 4R/Motion design
8.

Andreevová

Michaela 3R/Motion design
9. Řehák Patrik 3R/Umělecké kovářství
10. Šimurdová  Vendula 2R/Design interiérů

 

2. skupina

1. Lago Evelína 2R/Grafický design
2. Krepková Marie 3R/ Průmyslový design
3.

Chovancová

Tereza  3R/ Průmyslový design
4. Kubalová  Monika 4R/Grafický design
5. Klimszová Emília 4R/Grafický design
6. Baščáková Viktoria 4R/Grafický design
7.

Ondrušek 

po pohovoru s Ing.Stehlíkovou

Tobiáš 3R/Umělecké kovářství
8.

Jankovičová

Barbora 3R/Grafický design
9. Dušková  Emma 4R/Grafický design
10. Hančílová  Ellen 3R/Motion design

Náhradníci (není stanoveno pořadí):

Kadárová Kateřina, Andreevová Michaela, Šalmík Štěpán, Pryszcz Štěpán, Prokšová Kristýna

Komise: Ing. Stehlíková, MgA. Tvrz, Kellermannová, Mgr. Jackson, Mgr. Kopřivová, MgA. Slepička, Mgr. Filipová, Mgr. Wilczková

 

Přípravné kurzy v učebně 1. ročníku budou probíhat od 26. 9. do 20. 10. 2022

26. 9. 2022 od 16.00 do 17.30 hod - organizační příprava, Ing. Stehlíková

3. 10. 2022 od 16.00 do 18.15 hod  - odborná příprava, Mgr. Wilczková 

5. 10. 2022 od 16.00 do 18.15 hod  - organizační příprava, Ing. Stehlíková

10. 10. 2022 od 16.00 do 18.15 hod  - odborná příprava, Mgr. Wilczková

12. 10. 2022 od 16.00 do 18.15 hod - jazyková příprava, Mgr. Jackson 

17. 10. 2022 od 16.00 do 18.15 hod  - odborná a organizační příprava, Mgr. Wilczková, MgA. Tvrz, Kellermannová 

19. 10. 2022 od 16.00 do 18.15 hod - jazyková příprava, Mgr. Jackson

 

Kritéria výběru 20 žáků včetně 2 náhradníků (zveřejněno dne 31. 8. 2022):

  • žák 2. - 4. ročníku bez výrazného zdravotního omezení a studenti VOŠ (kritérium bez bodového hodnocení), 
  • Motivace účasti na odborné mobilitě (nepočítá se pár vět, klidně se rozepiš). V přihlášce je uvedena pod body: 1) Napiš, proč bychom měli vybrat právě tebe (napiš něco o sobě a tvojí výtvarné tvorbě), 2) Napiš, proč se hlásíš na odbornou mobilitu (min. 5 důvodů , které více rozepiš min. v rozsahu 1/2 A4). 
  • výtvarné hodnocení: přístup ke vzdělávání (aktivita ve výuce, doporučení odbornými pedagogy, účast v soutěžích, či na dobrovolných aktivitách školy, apod.), žák během studia ukázal své umělecké kvality (vysoké hodnocení klauzurní práce, odborná praxe, úspěch v soutěžích, apod.),
  • prospěch, školní docházka a chování (na kritérium prospěchu nebude brán zřetel u žáků s podpůrným opatřením od Pedagogicko-psychologické poradny),
  • úroveň jazyka anglického,
  • v případě účasti na zahraniční odborné mobilitě v Granadě, dojde k odečtení 3 bodů z celkového počtu dosažených bodů.

Jelikož v současné době nevíme, jaká bude situace ohledně Covidu, musíme v přihlášce evidovat, zda je žák očkovaný nebo ne. Do zahájení mobility může dojít ke změně a očkování bude vyžadováno. V tomto případě by muselo dojít k nutnosti zajištění očkování nebo výměny žáka za náhradníka.

Každé kritérium má bodové rozpění 1 - 5 bodů (1 nejslabší X 5 nejlepší) a všechna kritéria budou hodnocena tříčlennou komisí. 

Pokud máte zájem, vyplňte přihlášku do 16. 9. 2022. Koncem září budou zveřejněni vybraní žáci, kteří budou na informační schůzce blíže seznámeni s podmínkami a organizací zahraniční mobility. Před odjezdem se žáci musí účastnit přípravných odborných, jazykových a organizačních kurzů.  

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění

Cílem odborné stáže je získání nových odborných znalostí a dovedností, které se nevyučují na AVE ART Ostrava. Po získání těchto jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností obdrží žák: Europass mobility https://europass.cz/

Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl škole již podruhé, Domem zahraniční spolupráce, udělen Certifikát Erasmus+ platný do roku 2027. 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava