Umělecký kovář

Záměrem projektu "Umělecký kovář" je zvýšit úroveň dalšího vzdělávání a napomoci prostřednictvím praktických zkušeností a odpovídajícím technologiím ke snadnější integraci účastníků dalšího vzdělávání na trh práce. Cílem je tedy nákup budovy (kovárny), rekonstrukce stávající infrastruktury a vytvoření odborných učeben pro teoretickou a praktickou výuku včetně sociálního zázemí. Projekt bude realizován od 1. 1. 2017 do 17. 9. 2018.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava