AVE ART Ostrava>Aktuality>Projekt "LiveART"

Projekt "LiveART"

odborná mobilita programu Erasmus+30/11/2017

Projekt "LiveART"

Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre realizuje projekt v rámci program Erasmus+, ve kterém je škola AVE ART Ostrava partnerem. V rámci projektu dojde k výměně zkušeností a k odborným mobilitám žáků. První mobilita proběhne na naší škole od 4. do 15. 12. 2017, kdy na školu přijede 15 žáků a 3 pedagogové, kteří budou získávat odborné informace a zkušenosti v oboru Motion design.

Naši žáci mají možnost přihlásit se na odbornou mobilitu na partnerské škole, která bude probíhat od 9. do 20. 4. 2018 se zaměřením na výrobu šperků. Informace o škole naleznete na stránkách http://ssushh.sk/uvod/

Kritéria výběru 15 žáků včetně 3 náhradníků:

  • žák 2. – 4- ročníku,
  • odevzdaný Motivační dopis v českém jazyce, jehož součástí musí být informace týkající se níže uvedených skutečností, vzor - https://studentmag.topzine.cz/prinasime-vzor-jak-napsat-motivacni-dopis-pro-studium-v-zahranici/), 
  • přístup ke vzdělávání (aktivita ve výuce, doporučeni odbornými pedagogy, účast v soutěžích, či na dobrovolných aktivitách školy, apod.),
  • žák během studia ukázal své umělecké kvality (vysoké hodnocení klauzurní práce, odborná praxe, úspěch v soutěžích, apod.),
  • žák s dobrým prospěchem.

 

Upozorňujeme, že se mohou přihlásit i žáci, kteří již byli účastníky odborné mobility.  

Všechna kritéria budou hodnocena tříčlennou komisí:

  • Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy
  • Ing. Lenka Stehlíková, zástupce ředitele pro všeobecné předměty
  • Ing. Břuska, zástupce ředitele pro uměleckou činnost

 

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění

Cílem odborné stáže je zlepšení dovedností, znalostí a kompetencí osob v počátečním odborném vzdělání a žák kromě získání jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností obdrží: Certifikát ECVET od partnerské školy, Europass mobility, Europass  dodatek k osvědčení.

V případě zájmu zasílejte motivační dopisy do 31.12. 2017 na email: stehlikova.aveart@email.cz

 

Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl škole Domem zahraniční spolupráce udělen Certifikát Erasmus+ VET Mobility Charter (celkem získalo certifikát 11 škol z ČR). Více o mezinárodních odborných stáží školy na http://ssus.aveart.cz/mezinarodni-odborne-staze/


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava