ERASMUS+

31/8/2018

Vážení žáci, 

od 3. 9. 2018 máte možnost přihlásit se na odbornou stáž uskutečněnou ve Španělsku v rámci programu Erasmus+. Mobilita bude probíhat na partnerské škole Escuela de Arte de Sevilla v období od 3. do 22. března 2019. Odborné mobility se může zúčastní 11 žáků z 2. - 3. ročníku a doprovodná osoba, kteří budou získávat nové znalosti a dovednosti v oborech Mozaika, ateliér španělská mozaika (5 žáků) a Umělecké techniky aplikované na zeď (murální technika), ateliér keramických obkladů (6 žáků). Bližší informace o škole v Seville nalezneta na http://escueladeartedesevilla.es/

Kritéria výběru 11 žáků včetně 2 náhradníků:

  • žák 2. nebo 3. ročníku,
  • odevzdaný Motivační dopis v českém jazyce, jehož součástí musí být informace týkající se níže uvedených skutečností (účast v soutěžích, prezentace školy, vysoké hodnocení klauzurní práce, spolurpáce na projektech, apod.), vzor - https://studentmag.topzine.cz/prinasime-vzor-jak-napsat-motivacni-dopis-pro-studium-v-zahranici/), 
  • přístup ke vzdělávání (aktivita ve výuce, doporučeni odbornými pedagogy, účast v soutěžích, či na dobrovolných aktivitách školy, apod.),
  • žák během studia ukázal své umělecké kvality (vysoké hodnocení klauzurní práce, odborná praxe, úspěch v soutěžích, apod.),
  • žák s dobrým prospěchem.

 

Všechna kritéria budou hodnocena tříčlennou komisí:

  • Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy
  • Ing. Lenka Stehlíková, zástupce ředitele pro všeobecné předměty
  • Ing. Břuska, zástupce ředitele pro uměleckou činnost

 

Hrazeno: ubytování, strava, doprava, pojištění

Cílem odborné stáže je zlepšení dovedností, znalostí a kompetencí osob v počátečním odborném vzdělání a žák kromě získání jedinečných zkušeností, znalostí a dovedností obdrží: Certifikát ECVET od partnerské školy, Europass mobility, Europass  dodatek k osvědčení.

V případě zájmu zasílejte motivační dopisy do 17. 9. 2018 na email: stehlikova.aveart@email.cz a skupina bude vybrána do konce září.

Škola již od roku 2005 realizuje mezinárodní odborné mobility a další formy mezinárodní spolupráce. Na základě této činnosti byl škole Domem zahraniční spolupráce udělen Certifikát Erasmus+ VET Mobility Charter (celkem získalo certifikát 11 škol z ČR). Více o mezinárodních odborných stáží školy na http://ssus.aveart.cz/mezinarodni-odborne-staze/


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava