AVE ART Ostrava>Aktuality>2. kolo talentových zkoušek

2. kolo talentových zkoušek

15/2/2019

Škola vyhlašuje 2. kolo talentových zkoušek dne 4. 3. 2019 pro příjímací řízení uměleckých oborů Design interiéru a Průmyslový design na školní rok 2019/2020.

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2019/2020

Obory a přijímané počty žáků:

82-41-M/11 Design interiéru                          3 žáci

82-41-M/04 Průmyslový design                      3 žáci

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria vycházejí z výsledků talentové zkoušky. Součástí talentové zkoušky je hodnocení 10 kusů donesených domácích prací.

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2019/2020

 

Roční školné na obor činí 24 000,-Kč.  Školné lze hradit v ročních, pololetních nebo měsíčních platbách.  Škola má Stipendijní program s platnosti od 1. 9. 2016, jehož podmínky jsou uvedené na stránkách školy - http://ssus.aveart.cz/studium/stipendijni-program/ 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava