AVE ART Ostrava>Projekty>Ukončené projekty>Školní podnikatelský inkubátor

Školní podnikatelský inkubátor

www.skolni-podnikatelsky-inkubator.cz


O projektu

 

Smyslem projektu bylo vytvoření vzdělávacího modulu nazvaného Školní podnikatelský inkubátor, jenž je uřčen žákům středních škol. Projekt směřoval na předávání informací, dovedností v podnikatelské oblasti, čímž přispěl ke zvýšení ekonomické gramotnosti žáků středních škol. Projektem jsme se snažili usnadnit mladým lidem vstup na trh práce především v podobě osob samostatně výdělečně činných. Součástí projektu bylo školení 32 pedagogických pracovníků v oblasti využívání moderních výukových metod s interaktivní technikou, což vedlo ke zvýšení počítačové gramotnosti u pedagogických pracovníků a následně u samotných žáků.

 

Realizace projektu probíhala v období od 2. 11. 2009 do 30. 3. 2012

V současné době jsou výstupy projektu umístěny na webových stránkách
www.skolni-podnikatelsky-inkubator.cz.

 

Na webových stránkách naleznete v sekci pro pedagogické pracovníky:

 • 90 didaktických pomůcek,
 • metodický manuál pro práci s ICT,
 • vzdělávací přednášky zaměřené na ICT oblast,
 • příručka "Jak začít podnikat"
 • e-learningové vzdělávaní pro žáky středních škol, které můžete využít v rámci vlastní výuky včetně testovacích otázek.

V případě potřeby nabízíme konzultaci ke vzdělávacím materiálům každou středu od 9.00 – 10.30 hod.

Na webových stránkách naleznete v sekci pro žáky:

 1. E-learningové vzdělávání obsahující 12 modulů sloužící jako návod pro zahájení podnikatelské činnosti:
  • Podnikání, podnikatel a jeho povinnosti
  • Živnostenské podnikání
  • Zdravotní a sociální zabezpečení
  • Obchodní majetek
  • Daně
  • Marketing
  • Náklady, výnosy a kalkulace
  • Evidence podnikatelské činnosti
  • Dokumenty a obchodní korespondence
  • Komunikace a prodejní dovednosti
  • Životní prostředí v podnikání
  • Automobil v podnikání
 2. příručku "Jak začít podnikat".

Současně si žáci školy 3. a 4. ročníku zakládají a vedou vlastní fiktivní firmy v rámci předmětu Ekonomika. Pro vlastní činnost fiktivních firem slouží tvorba fiktivních zakázek realizovaných v rámci předmětu Praktická cvičení jednotlivých oborových zaměření. K evidenci činnosti fiktivních firem slouží specializovaná PC učebna pro 25 žáků.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Ing. Lenku Stehlíkovou.


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava