AVE ART Ostrava>Projekty>Ukončené projekty>Otevřená a bezbariérová škola

Otevřená a bezbariérová škola

Název projektu: Otevřená a bezbariérová škola
Operační program: ROP NUTSII Moravskoslezsko
Oblast podpory: 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/06.00364

O projektu

V rámci projektu "Otevřená a bezbariérová škola" se vytváří 6 specializovaných učeben a bezbariérový přístup (schodolez), který umožní studium na střední umělecké škole i žákům s omezenými pohybovými schopnostmi. Datum zahájení projektu je 10. 6. 2008 a ukončení projektu se předpokládá 31. 5. 2010. Hlavním přínosem modernizace vybavení školy je usnadnit mladým lidem vstup na trh práce v podobě získání praktických zkušeností z oboru již během studia na střední škole.

Čtyři specializovaná pracoviště budou odpovídat firemnímu prostředí v rámci oborů: animovaná tvorba, keramika, propagační grafika, interiérový design. Projekt také napomůže žákům ke kvalitnějšímu prostředí při výuce cizích jazyků, vybudováním učebny jazyka anglického a německého s interaktivní technikou, včetně poslechového zařízení. Projekt směřuje ke zvýšení kvality vzdělávání v regionu a k zamezení zvyšování nezaměstnanosti absolventů.

Výstupy projektu

Hlavními výstupy projektu jsou vytvořené specializované učebny, které umožní studium jednotlivých oborů na velmi kvalitním vybavení:

1. specializované pracoviště pro obor propagační grafika

2. specializované pracoviště pro obor propagační grafika se zaměřením na animovanou tvorbu

3. specializované pracoviště pro obor interiérový design

4. specializované pracoviště po obor keramika

5. jazyková učebna němčiny s interaktivní technikou

6. jazyková učebna angličtiny s interaktivní technikou

7. bezbariérový přístup - schodolez

Realizátor
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.
Hasičská 50/550, Ostrava - Hrabůvka, 70030
Tel.: 595 782 930
e-mail: aveart@aveart.cz

 


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava