Design laboratoř

Projekt je určen žákům oboru Průmyslového designu a jeho záměrem je začlenění praktických ukázek a praxe z oblasti průmyslového designu do výuky (v rozsahu 250 hodin). Projekt bude aplikován v 1. fázi na žáky 2. ročníku v podobě zadávání fiktivních zakázek (dle konzultace s odborníky v oboru) včetně exkurzí, veletrhů či dalších míst prezentujících současný průmyslový design. Projekt bude u cílové skupiny pokračovat i ve 3. ročníku tvorbou skutečných zakázek při spolupráci s designérskými firmami. Poslední fázi bude začlenění žáků do firemního prostředí v podobě 14 denní odborné praxe. Smyslem projektu je co největší seznámení žáků střední školy oboru Průmyslového designu se skutečným pracovním prostředím, což přispěje k snadnějšímu vstupu na trh práce.

 

Doba realizace projektu: 1. 5. 2012 – 30. 6. 2013

 

1 

 

Podstatnou součástí projektu je, že žáci budou zapojeni do 14 denní odborné praxe ve firmách realizující zakázky v oblasti průmyslového designu. Na základě této zkušenosti a návštěv designérských firem si vytvoří jasnou představu o náplni studovaného oboru a dojde k vytvoření katalogu nabízených služeb. Během realizace poslední skutečné zakázky dojde k vytvoření prototypu v měřítku 1:1.

 

V rámci projektu došlo k vytvoření specializované učebny (notebooky, stolní 3D scanner, fotoaparát, hoblovka, stojanová kotoučová pila, odsavač prachu a pilin), jejichž hlavní součástí je pořízená CNC frézka:

 

Manažer projektu: Ing. Jaroslav Prokop
e-mail: aveart@aveart.cz

 

Odborný manažer: Mgr. art. Martin Růžička

Koórdináto projektu: Ing. Lenka Stehlíková
e-mail: prokopova.l@email.cz

Ekonom projektu: Monika Kielorová
e-mail: kielorova.aveart@seznam.cz


Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava